Calendrier du Circuit National de Beach-volleyball

Programme circuit National de Beach

 

FEDERATION ALGERIENNE DE VOLLEYBALL 

ا الاتحادية الجزائرية للكرة الطائرة

COMMISSION NATIONALE DE BEACH VOLLEYBALL

 

Programme du Circuit National été 2022

 

LIGUE

CATEGORIE

DATE

OBSERVATION

01

MILA

S/H

02/04 JUILLET 2022

 

02

ANNABA

S/H

21/23 JUILLET 2022

A confirmé

03

JIJEL

S/H

05/06 AOUT 2022

 

04

SKIKDA

S/H

18/20 AOUT 2022

 

05

BOUMERDES

S/H

30 JUILLET/01 AOUT 2022

 

06

TIZI OUZOU

S/H

11/12/13 AOUT 2022

 

07

TIZI OUZOU

S/D

16/17 AOUT 2022

 

08

BEJAIA

S/D

21/22 JUILLET2022

CSA WAB

09

TIPAZA

S/H

19/20 AOUT 2022

 

10

CHLEF

S/D

19/20 AOUT 2022

 

11

ALGER

S/D

15/17 SEPTEMBRE2022

FAVB

12

ORAN

S/D

28/30 JUILLET 2022

 

13

ZERALDA

S/H

8/10 SEPTEMBRE 2022

FAVB

14

MILA

U19

17/19JUIN 2022

 

15

BEJAIA

U19 FILLES

01/02 JUILLET 2022

A confirmé

16

BOUMERDES

U18/U19

6/8 JUILLET 2022

 

17

JIJEL

U18/U19

15/16 JUILLET2022

A confirmé